Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

1. STRONY TRANSAKCJI
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym , zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma "Xsara" w Krakowie.

2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

  • wypełnienia formularza zamówieniowego i wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane adresowe
  • poprzez kontakt telefoniczny
  • poprzez wysłanie SMS-a

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zamówienia wysyłane e-maile potwierdzamy emailem, natomiast zamówienia złożone telefonicznie potwierdzane telefonicznie. Zamówienia potwierdzamy losowo. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych z wyjątkiem towarów zamawianych na specjalne życzenie klienta. Przesyłki wysyłamy Pocztą Polską lub firmą kurierską. Koszt przesyłki wynosi odpowiednio 15 zł niezależnie od ilości zamawianych produktów. Jeżeli klient zamówi towaru za min. 99 zł to nie ponosi kosztu przesyłki ale tylko w przypadku wyboru opcji przesyłki kurierskiej oraz paczkomatu

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego https://www.sexshop69.pl
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z późn.zm) użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.

Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: F.H.P. XSARA ul. Węgrzce Wielkie 1312 32-002 Węgrzce Wielkie lub na adres e-mail: sklep@sklep69.pl

5. FORMY PŁATNOŚCI
Gotówką przy odbiorze towaru lub przedpłata.

6. GWARANCJE, REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANA
Produkt reklamowany musi zostać odesłany wraz dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz w opisem reklamacji.

 

  • Kliknij TUTAJ aby pobrać formularz reklamacji.
  • Kliknij TUTAJ aby pobrać formularz zwrotu.

 

 

Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu i opisu reklamacji nie będą rozpatrywane.

Zwroty, wymiana
Towar zakupiony w naszym sklepie mogą Państwo zwrócić w ciągu 30 dni, począwszy od dnia odbioru przesyłki. Towar, który jest zwracany nie może nosić śladów używania lub być zniszczony. Zwroty przyjmujemy tylko dla towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachu (np. kremy, perfumy), nie pogniecionych, towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu producenta, do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, prosimy o przesłanie powodu zwrotu towaru dołączenie krótkiej informacji do przesyłki, prosimy o podanie numeru konta lub adresu na który mamy zwrócić pieniądze za zakupiony towar. Pieniądze wysyłamy w ciągu 10-ciu dni roboczych od otrzymania zwrotu. 

Uwaga:
Zwracany towar wysyłasz do nas na własny koszt.
Przesyłki nadawane do sklepu za pobraniem, nie będą odbierane. Zwrot lub wymiana towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany i nie został zniszczony bądź uszkodzony.

 
 
 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

SexShop69.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie SexShop69.pl, prowadzony przez F.H.P. XSARA ul. Węgrzce Wielkie 1312 32-002 Węgrzce Wielkie NIP: 679-264-97-64, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@sklep69.pl.


1. F.H.P. XSARA prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z SexShop69.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w SexShop69.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na SexShop69.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z F.H.P. XSARA dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie emaila na adres sklepu sklep@sklep69.pl z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których F.H.P. XSARA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w SexShop69.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a F.H.P. XSARA, której przedmiotem są usługi świadczone przez F.H.P. XSARA, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w SexShop69.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z SexShop69.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w SexShop69.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SexShop69.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon zakupu lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Magazynie, którego adres wskazany jest na stronie internetowej SexShop69.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w SexShop69.pl na stronie głównej sklepu w stopce strony.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a F.H.P. XSARA dotycząca zakupu danego produktu w SexShop69.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SexShop69.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Magazynu.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach SexShop69.pl, F.H.P. XSARA może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SexShop69.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub na miejscu w Magazynie. W wybranych przypadkach F.H.P. XSARA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym F.H.P. XSARA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna we wszystkich kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Czas realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem przesyłki wynosi od 3 do 7 dni robocztych. Do podanych kosztów wysyłki widniejących na stronie SexShop69.pl na stronie głównej sklepu w stopce strony - nie są doliczane żadne koszty dodatkowe.

Klient jest zobowiązany zgłosić do F.H.P. XSARA fakt niedostarczenia przesyłki przez przewoźnika w terminie do 60 dni od dnia złożenia zamówienia w celu złożenia reklamacji u przewoźnika. W przeciwnym wypadku F.H.P. XSARA uznaje, że przesyłka została poprawnie dostarczona do Klienta.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w SexShop69.pl, F.H.P. XSARA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach SexShop69.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W innym przypadku produkt należy odesłać na adres magazynu F.H.P. XSARA ul. Węgrzce Wielkie 1312 32-002 Węgrzce Wielkie bądź dostarczyć osobiście.

Wymieniony lub naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt F.H.P. XSARA Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. F.H.P. XSARA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres F.H.P. XSARA podany w górnej części Regulaminu, na koszt Klienta.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że F.H.P. XSARA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez F.H.P. XSARA albo F.H.P. XSARA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. F.H.P. XSARA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni F.H.P. XSARA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi F.H.P. XSARA W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu SexShop69.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu SexShop69.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe F.H.P. XSARA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w SexShop69.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w SexShop69.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez F.H.P. XSARA w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o SexShop69.pl.

21. F.H.P. XSARA może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SexShop69.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez F.H.P. XSARA, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SexShop69.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w SexShop69.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z F.H.P. XSARA

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez F.H.P. XSARA w ramach SexShop69.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem SexShop69.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w SexShop69.pl jest: F.H.P. XSARA - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez F.H.P. XSARA

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością F.H.P. XSARA oraz Sklepu w zakresie SexShop69.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach SexShop69.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać SexShop69.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w SexShop69.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez F.H.P. XSARA informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z SexShop69.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w SexShop69.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w SexShop69.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w SexShop69.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl danych osobowych innemu niż F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl administratorowi danych.

11. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. F.H.P. XSARA oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 18 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec F.H.P. XSARA lub Sklepu SexShop69.pl lub też gdy F.H.P. XSARA lub Sklep SexShop69.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w SexShop69.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. F.H.P. XSARA stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z SexShop69.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z SexShop69.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
F.H.P. XSARA
ul. Węgrzce Wielkie 1312
32-002 Węgrzce Wielkie

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

F.H.P. XSARA

ul. Węgrzce Wielkie 1312
32-002 Węgrzce Wielkie


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Kolejne strony serwisu zawierają treści erotyczne przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Sklep www.sexshop69.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które zdecydują się na świadome ich przejrzenie. Jeżeli nie jesteś pełnoletni lub treść serwisu Ci nie odpowiada, to kliknij "Wyjdź".

WejdźWyjdź